Add New
S.No
Title
Description
Post Date
Delete
1
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ 72 ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳು
2
KPSC: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ 844 FDA, SDA ಹುದ್ದೆಗಳು
3
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ಮಾರ್ಚ್ 01-15, 2019 ಪತ್ರಿಕೆ ನೋಡಿ.